Ang Overseas Voting ay magsisimula na sa Sabado, April 13, 2019 hanggang Lunes, May 13, 2019

Mga Paalala:

1. Bukod sa April 18, 2019 (Maundy Thursday) at April 19, 2019 (Good Friday), bukas ang Philippine Consulate para sa Overseas Voting araw-araw mula 8:30 AM hanggang 4:30 PM. Sa May 13, magsasara ang voting sa ganap na 12:00 noon, Geneva time (o 6:00 PM, Philippine time).

2. Ang Certified List of Overseas Voters (CLOV) ay makikita sa www.genevapcg.ph.

3. Maaaring bumoto kahit walang COMELEC ID. Ayon sa COMELEC, naka-suspend ang pag-print ng ID dahil sa RA 11055, o “An Act Establishing the Philippine Identification System.”

4. Maglalabas ang Philippine Consulate ng announcement kapag dumating na ang mga balota. Tulad ng 2016 elections, pwedeng kunin at isoli ang balota nang personal, at pwede rin namang i-mail ang balota.

5. Pakibigay po ang inyong kumpletong address sa Philippine Consulate kung nais ninyong matanggap ang balota gamit ang post office. Siguraduhin din lang po na makakabalik ang balota sa Philippine Consulate bago matapos ang election period.

6. Ang deadline para sa application ng accreditation ng media (COMELEC resolution 10498), at ng Filipino Community organization, NGO, at CSO (COMELEC resolution 10499) ay sa March 31, 2019.

7. Para magbigay-daan sa bilangan ng boto, panandaliang ititigil ang consular services sa May 13, 2019 at May 14, 2019.